14.12.2021-ci il tarixdə İdarəetmə kafedrasının müəllimi Fərzalıyev Elşadın Statistika fənnindən Menecment ixtisasının II kurs tələbələrinə “Makroiqtisadi göstəricilər statistikası” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

Dərsdə kafedra müdiri dos. Zakir Abbasov, baş müəllimlər Səbuhi Ramazanov, Rəhmiyyə İbrahimova, müəllim Gülüstan Fərəcova və fakültəmizin Humanitar Məsələlər üzrə dekan müavini Könül Əlizadə də iştirak etmişlər. Dərsdə proyektor və müasir tədris texnologiyalarından istifadə edilmişdir.