21.12.2021 – ci il tarixdə İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində Elmi Şura keçirilmişdir

Şuranın gündəliyi aşağıdakıdır:

  1. Dərs yüklərinin yerinə yetirilməsi və qış imtahan sessiyasına hazırlıq haqqında
  2. İdarəetmə kafedrasında 2021-ci il üçün planlaşdırılmış elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi gedişi haqqında
  3. Tədris metodiki komissiyanın işi haqqında
  4. İqtisadiyyat, idarəetmə və Menecment və turizm işi kafedralarında tədris olunan fənnlər üzrə dekabr ayında aparılmış kollokviumların nəticələri və tyutorların bir il üçün hesabatlarının dinlənilməsi
  5. Müsabiqə yolu ilə professor – müəllim heyətinin seçkisi
  6. Cari məsələlər

Elmi Şurada 11 nəfər professor – müəllim heyyətinin gizli səsvermə yolu ilə seçkisi keçirilmişdir.