Tələbə təşkilatı

Fakültədə  Tələbə təşkilatının sədri, Marketing ixtisası IV kurs tələbəsi Əsgərov Yadigar, Tələbə həmkarların sədri Biznesin idarə edilməsi III kurs tələbəsi Verdiyev Nəsib, TEC-nin sədri Marketing II kurs tələbəsi Zeynalova Tellan, həmçinin həmin tələbələr  Fakültə Elmi Şurasının üzvüdürlər.

Tələbələr həmişə gənclərin ən aktiv hissəsi olaraq tanınıblar. Təbii ki, bu enerjini tənzimləyən, onu doğru istiqamətə aparan və ona kömək edən strukturlara böyük ehtiyac duyulmaqdadır.

Tələbə həmkarlar komitələri yuxarı təşkilatların dəstəyi ilə tələbələrin təhsilalma şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, çətin həyat durumlarına maddi dəstək verilməsi, işlə təmin olunmasına yardım göstərirlər.

 Yeni formalaşmış müasir sistemdə isə həmkarlar təşkilatlarının rolu daha da artmışdır.

 Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin (THİK) fəaliyyəti böyük önəm daşıyır. Çoxsaylı bakalavr, magistr və aspirant kollektivini özündə birləşdirən, dövlət qeydiyyatından keçmiş yeganə ictimai tələbə təşkilatı olan THİK universitetin idarə olunmasında da yaxından iştirak edir. Belə ki, təşkilatın fakültə nümayəndəsi Fakültə Elmi Şurasının tamhüquqlu üzvüdür. Gəncə Dövlət Universitetində tələbələrlə bağlı qəbul olunan bütün qərarlarda bu qurumun rəyi nəzərə alınır.

Təşkilatın əsas fəaliyyəti:

Komitənin fəaliyyəti 5 əsas prinsip üzərində qurulmuşdur:

-Tələbələrin elmə və biliyə olan marağının artırılması

-Cismən və ruhən sağlam gəncin formalaşması

-Tələbələrə sosial dəstək uğrunda görülən işlər

-Ünsiyyətli gəncin yetişdirilməsi…