Mühazirə mətnləri, imtahan sualları, Dövlət imtahanı suallar və təcrübə proqramı

Testlər

 1. İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə bütün ixtisaslar üzrə testlər
 2. Iqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi testlər cavablı 3-cu imtahan
 3. Iqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə 4-cü imtahan testləri cavablı

Mühazirələr

 1. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 2. Firma İqtisadiyyatı
 3. İqtisadi tarix
 4. İqtisadi tarixin mözularının davamı
 5. İqtisadiyyat( turizm ixtsasları)
 6. Qiymət və qiymətləndirmə
 7. Maliyyə bazarları
 8. Maliyyə təhlili
 9. Mikroiqtisadiyyat
 10. Muhasibat uçotu 
 11. Sığorta işi
 12. Biznesin idarəedilməsi
 13. Bələdiyyə idarəetməsi
 14. Dövlət qulluğu
 15. Beynəlxalaq iqtisadi münasibətlər
 16. Turizmdə nəqliyyat xidmətləri
 17. Turizm marşurutları və ekskursiya işinin təşkili
 18. Vergilər və vergi tutma
 19. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
 20. İqtisadi hüquq
 21. İşgüzar yazışmalar
 22. Maliyyə
 23. Maliyyə davamı
 24. Mülki müdafiə
 25. Turizmdə informasiya kommunukasiya texnologiyaları
 26. Peşə etikası və etiket qaydaları
 27. Marketinq
 28. Iqtisadi informatika
 29. Azərbaycan tarixi
 30. Fəlsəfə
 31. Peşə etikası və etiket
 32. İqtisadi fikir tarixi

Sillabuslar

 1. Maliyyə bazarları
 2. İqtisadi tarix
 3. Maliyyə
 4. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 5. Mülki müdafiə
 6. Firma iqtisadiyyatı

Dövlət imtahanında ixtisaslar üzrə fənnlərin bölgüsü

 1. İxtisaslar üzrə dövlət imtahanında düşəcək fənnlərin bölgüsü

Dövlət imtahan sualları

 1. Maliyyə
 2. Muhasibat uçotu
 3. Vergilər və vergi tutma
 4. Mikroiqtisadiyyat
 5. Makroiqtisadiyyat
 6. Dünya iqtisaqdiyyatı
 7. Maliyyə iqtisadi təhlil
 8. İqtisadiyyat

Təcrübədə olan tələbələr üçün köməkçi vasitələr

 1. Təcrübədə tələbənin görəcəyi işlərin proqramı
 2. Sənaye təcrübəsinin məqsədi