Mühazirə mətnləri

 

sillabuslar

    BİZNESİN İDARƏ EDİLMƏSİ
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
  fənnlər  fənnlər  fənnlər 
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Korporativ menecment
S/f fəlsəfə Biznesin idarə edilməsi S/f Maliyyə menecmenti
  S/f İqtisadi tarix S/f Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
       
    DÖVLƏT VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏETMƏSİ
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
  Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
yaz semestri İkt (baza komputer bilikləri Menecment Vergilər və vergi tutma
Mülki müdafiə Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Maliyyə Dövlət qulluğu
s/f Fəlsəfə Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Bələdiyyə idarəçiliyi
s/f sosial mədəni sahələrin iqt. Və idarə edilməsi S/f İqtisadi tarix s/f Beynəlxalq iqtisadi münasibətl.
     
       
    İQTİSADİYYAT
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Qiymət və qiymətləndirmə
S/f fəlsəfə Ətraf mühitin iqtisadiyyatı İqtisadi hüquq
  İqtisadi fikir tarixi S/f  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
       
    MALİYYƏ
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Mühasibat uçotu İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Maliyyə bazarları
S/f fəlsəfə Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Sığorta işi
  s/f Firma iqtisadiyyatı s/f Qiymət və qiymətləndirmə
       
    MARKETİNQ
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f Biznesin əsasları Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Vergilər və vergitutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq tədqiqatları İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Logistika
S/f fəlsəfə İnsan resurslarının idarə edilməsi Marketinqin kommunikasiya sistemi
  S/f Firma iqtisadiyyatı S/f Strateji marketinq
       
    MENECMENT
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f  Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Korporativ menecment
S/f fəlsəfə Ətraf mühitin iqtisadiyyatı S/f Maliyyə menecmenti
  S/f İqtisadi tarix S/f Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
       
    MUHASİBAT UÇOTU VƏ AUDİT
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Maliyyə təhlili
S/f fəlsəfə Mühasibat  uçotu S/f Strateji menecment
  S/f İqtisadi  tarix S/f Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
       
    TURİZM bələdçiliyi və yuxarı kursların Turizm və otelçilik
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Azərbaycan coğrafiyası Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili Mehmanxana fəalətinin texnoloq-sı
Təsviri incəsənət Menecmentin əsasları Turizmdə nəqliyət xidməti
Ədəbiyyat və milli mədəni kimlik Marketinqin əsasları Turizmdə marketinq və mark.araşd.
Turizm hüququ İnsan resurslarının idarə olunması Otel menecmenti
Azərbaycanda şəhər salma tarixi Peşə etikası və etiket S/f  Strateji menecment
Bələdçiliyin əsasları  İkinci xarici dil-1(Rus dili) S/f Mədəniyyətşünastlıq
s/f fəlsəfə    
       
    TURİZM işinin təşkili
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Turizm hüququ    
Turizm coğrafiyası    
Mikroiqtisadiyyat    
Turizmdə vasitəçilər    
Sosial təqdqiqata giriş    
S/f Fəlsəfə    
S/f Azərbaycanda şəhər salma tarixi    
       

Mühazirələr yaz semestri

     
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Korporativ menecment
S/f fəlsəfə Biznesin idarə edilməsi S/f Maliyyə menecmenti
  S/f İqtisadi tarix S/f Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
       
    DÖVLƏT VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏETMƏSİ
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
  Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
yaz semestri İkt (baza komputer bilikləri Menecment Vergilər və vergi tutma
Mülki müdafiə Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Maliyyə Dövlət qulluğu
s/f Fəlsəfə Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Bələdiyyə idarəçiliyi
s/f sosial mədəni sahələrin iqt. Və idarə edilməsi S/f İqtisadi tarix s/f Beynəlxalq iqtisadi münasibətl.
     
       
    İQTİSADİYYAT
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Qiymət və qiymətləndirmə
S/f fəlsəfə Ətraf mühitin iqtisadiyyatı İqtisadi hüquq
  İqtisadi fikir tarixi S/f  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
       
    MALİYYƏ
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Mühasibat uçotu İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Maliyyə bazarları
S/f fəlsəfə Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Sığorta işi
  s/f Firma iqtisadiyyatı s/f Qiymət və qiymətləndirmə
       
    MARKETİNQ
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f Biznesin əsasları Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Vergilər və vergitutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq tədqiqatları İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Logistika
S/f fəlsəfə İnsan resurslarının idarə edilməsi Marketinqin kommunikasiya sistemi
  S/f Firma iqtisadiyyatı S/f Strateji marketinq
       
    MENECMENT
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f  Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Korporativ menecment
S/f fəlsəfə Ətraf mühitin iqtisadiyyatı S/f Maliyyə menecmenti
  S/f İqtisadi tarix S/f Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
       
    MUHASİBAT UÇOTU VƏ AUDİT
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Mikroiqtisadiyyat Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Audit
S/f Biznesin əsasları Menecment Vergilər və vergi tutma
Xətti cəbr və riyazi analiz Marketinq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
Mülki müdafiə Maliyyə Maliyyə təhlili
S/f fəlsəfə Mühasibat  uçotu S/f Strateji menecment
  S/f İqtisadi  tarix S/f Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
       
    TURİZM bələdçiliyi və yuxarı kursların Turizm və otelçilik
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Azərbaycan coğrafiyası Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili Mehmanxana fəalətinin texnoloq-sı
Təsviri incəsənət Menecmentin əsasları Turizmdə nəqliyət xidməti
Ədəbiyyat və milli mədəni kimlik Marketinqin əsasları Turizmdə marketinq və mark.araşd.
Turizm hüququ İnsan resurslarının idarə olunması Otel menecmenti
Azərbaycanda şəhər salma tarixi Peşə etikası və etiket S/f  Strateji menecment
Bələdçiliyin əsasları  İkinci xarici dil-1(Rus dili) S/f Mədəniyyətşünastlıq
s/f fəlsəfə    
       
    TURİZM işinin təşkili
  1-ci kurslar 2-ci kurslar 3-cü kurslar
       
yaz semestri Turizm hüququ    
Turizm coğrafiyası    
Mikroiqtisadiyyat    
Turizmdə vasitəçilər    
Sosial təqdqiqata giriş    
S/f Fəlsəfə    
S/f Azərbaycanda şəhər salma tarixi    
       

Mühazirələr payız semestri

 

 1. Fənnlər İxtisas kurs
  Menecment və turizm işi    
  İnsan resurslarının idarə edilməsi Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  İqtisadiyyat II
  Menecment  II
  Maliyyə II
  Biznesin idarə edilməsi II
  Muhasibat uçotu və audit II
  Menecment Marketinq  II
  S/f Strateji menecment Biznesin idarə edilməsi III
  Menecment  III
  İqtisadiyyat III
  s/f  Maliyyə menecment Maliyyə III
  Marketinq Maliyyə III
  Marketinq  II
  Marketinqin idarə edilməsi Marketinq  III
  Layihə menecmenti Biznesin idarə edilməsi IV
  Menecment  IV
  İnnovasiya menecmenti Menecment  IV
  Turizmə giriş Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
  Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları Turizm və otelçilik II
  Beynəlxalq turizmin coğrafiyası Turizm və otelçilik III
  Səyahət aqentlikləri və tur.oper. Turizm və otelçilik III
  S/f Otelçilik fəaliyyətinin əsasları Turizm və otelçilik III
  Servis fəaliyyəti Turizm və otelçilik IV
  Bronlaşdırma sistemləri Turizm və otelçilik IV
  Destinasiya menecmenti Turizm və otelçilik IV
  S/f Otellərdə konqress və sərgilərin təşkili Turizm və otelçilik IV
       
  İdarəetmə    
  Statistika Biznesin idarə edilməsi II
  İqtisadiyyat II
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  Maliyyə II
  Muhasibat uçotu və audit II
  Marketinq  II
  Menecment  II
  Turizm və otelçilik II
  S/f Biznesin əsasları Biznesin idarə edilməsi II
  Maliyyə II
  Bank işi Biznesin idarə edilməsi III
  İqtisadiyyat III
  Marketinq  III
  Maliyyə III
  Muhasibat uçotu və audit III
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  Menecment  III
  Biznes etikası və sosial məsuliyyət Biznesin idarə edilməsi IV
  Biznesin təhlükəsizliyi Biznesin idarə edilməsi IV
  Beynəlxalq biznes Biznesin idarə edilməsi IV
  Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi Dövlət bələdiyyə idarəetməsi I
  İdarəetmə nəzəriyyələri Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  S/f Sahibkarlığın əsasları İqtisadiyyat II
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  Marketinq  II
  Turizm və otelçilik II
  Menecment  II
  s/f Regional idarəetmənin əsasları Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  İşgüzar yazışmalar Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  Dövlət qulluğu etikası Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  İctimaiyyətlə əlaqələr Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  S/f Sosial mədəni sahələrin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  S/f Strateji planlaşdırma Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  S/f Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  Pul və banklar Maliyyə II
  s/f  Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi Maliyyə IV
  İdarəetmə nəzəriyyələri Menecment  II
  Antiböhranlı idarəetmə Menecment  IV
  S/f Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Menecment  IV
  S/f Regional idarəetmənin əsasları Menecment  IV
  İdarəetmə uçotu Muhasibat uçotu və audit III
  İdarəetmə təhlili Muhasibat uçotu və audit IV
       
  İqtisadiyyat    
  Ətraf mühitin  iqtisadiyyatı Muhasibat uçotu və audit II
  Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Biznesin idarə edilməsi II
  Dünya iqtisadiyyatı Biznesin idarə edilməsi III
  Menecment  III
  İqtisadiyyat III
  Maliyyə III
  Muhasibat uçotu və audit III
  Maliyyə nəzarəti və auditi Maliyyə IV
  Mühasibat uçotu İqtisadiyyat III
  Mühasibat uçotu Biznesin idarə edilməsi III
  Mühasibat uçotu Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  Mühasibat uçotu Menecment  III
  S/f Birja işi Biznesin idarə edilməsi IV
  S/f Birja işi Muhasibat uçotu və audit IV
  Azərbaycan iqtisadiyyatı Biznesin idarə edilməsi II
  Maliyyə II
  Muhasibat uçotu və audit II
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  Marketinq  II
  Menecment  II
  Firmanın iqtisadiyyatı İqtisadiyyat II
  Mühasibat uçotu Marketinq  III
  Sosial sahələrin iqtisadiyyatı İqtisadiyyat IV
  Aqrar iqtisadiyyat İqtisadiyyat IV
  https://yadi.sk/d/_mUGqCgjCqzdnQS/f Sığorta işi İqtisadiyyat IV
  S/f Əməyin iqtisadiyyatı İqtisadiyyat IV
  S/f İqtisadi təhlükəsizlik İqtisadiyyat IV
  S/f Ticarətin iqtisadiyyatı İqtisadiyyat IV
  İqtisadiyyata giriş Biznesin idarə edilməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Marketinq  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Menecment  I
  Makroiqtisadiyyat Biznesin idarə edilməsi II
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  İqtisadiyyat II
  Marketinq  II
  Menecment  II
  Maliyyə II
  Muhasibat uçotu və audit II
  Vergi inzibatçılığı Maliyyə IV
  Büdcə və xəzinə uçotu Maliyyə IV
  s/f Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat Maliyyə IV
  s/f Büdcə sistemi Maliyyə IV
  S/f Azərbaycanın milli sərvətləri Muhasibat uçotu və audit II
  Maliyə uçotu Muhasibat uçotu və audit III
  Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları Muhasibat uçotu və audit IV
  Maliyyə hesabatlarının təhlili Muhasibat uçotu və audit IV
  S/f Kommersiya fəaliyyəti Muhasibat uçotu və audit IV
  Mühasibat və mühasibat məsələləri Turizm və otelçilik II
  Turizmin iqtisadiyyatı Turizm və otelçilik II
  Maliyyə və investisiyalar Turizm və otelçilik III
       
  Azərbaycan tarixi    
  Azərbaycan tarixi Biznesin idarə edilməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Menecment  I
  Marketinq  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi I
  Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
       
  Azərbaycan dili    
  Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Biznesin idarə edilməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Menecment  I
  Marketinq  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
       
  Ekologiya və təbiəti mühafizə    
  S/f Ekologiya Biznesin idarə edilməsi III
  Menecment  III
  İqtisadiyyat III
  Muhasibat uçotu və audit III
  Turizm və otelçilik IV
       
  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı    
  S/f Mədəniyyətşünastlıq Marketinq  III
       
  Fransız dili    
  İkinci xarici dil – 2(Fransız dili) Turizm və otelçilik III
       
  GÇHMM    
  Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
       
  Həndəsə və cəbr    
  Xətti cəbr və riyazi analiz Dövlət bələdiyyə idarəetməsi I
       
  İnformatika    
  İkt (baza komputer bilikləri) Biznesin idarə edilməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Marketinq  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Menecment  I
       
  Praktik xarici dil    
  Xarici dil işgüzar və akademik kommunukasiya Biznesin idarə edilməsi I
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Marketinq  I
  Menecment  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
  İşgüzar xarici dil Turizm və otelçilik II
       
  Psixologiya    
  s/f Psixologiya Maliyyə III
  S/f İdarəetmə psixologiyası Biznesin idarə edilməsi IV
  Turizm və otelçilik IV
  Menecment  IV
  Turizm və otelçilik IV
       
    Sosial fənnlər  
  s/f Multikulturalizmə giriş Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  İnzibati hüquq Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
       
  Ümumi riyaziyyat    
  Ekonometrika Biznesin idarə edilməsi III
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  Menecment  III
  İqtisadiyyat III
  Marketinq  III
  Maliyyə III
  Muhasibat uçotu və audit III

 

 1. Fənnlər İxtisas kurs
  Menecment və turizm işi    
  İnsan resurslarının idarə edilməsi Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  İqtisadiyyat II
  Menecment  II
  Maliyyə II
  Biznesin idarə edilməsi II
  Muhasibat uçotu və audit II
  Menecment Marketinq  II
  S/f Strateji menecment Biznesin idarə edilməsi III
  Menecment  III
  İqtisadiyyat III
  s/f  Maliyyə menecment Maliyyə III
  Marketinq Maliyyə III
  Marketinq  II
  Marketinqin idarə edilməsi Marketinq  III
  Layihə menecmenti Biznesin idarə edilməsi IV
  Menecment  IV
  İnnovasiya menecmenti Menecment  IV
  Turizmə giriş Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
  Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları Turizm və otelçilik II
  Beynəlxalq turizmin coğrafiyası Turizm və otelçilik III
  Səyahət aqentlikləri və tur.oper. Turizm və otelçilik III
  S/f Otelçilik fəaliyyətinin əsasları Turizm və otelçilik III
  Servis fəaliyyəti Turizm və otelçilik IV
  Bronlaşdırma sistemləri Turizm və otelçilik IV
  Destinasiya menecmenti Turizm və otelçilik IV
  S/f Otellərdə konqress və sərgilərin təşkili Turizm və otelçilik IV
       
  İdarəetmə    
  Statistika Biznesin idarə edilməsi II
  İqtisadiyyat II
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  Maliyyə II
  Muhasibat uçotu və audit II
  Marketinq  II
  Menecment  II
  Turizm və otelçilik II
  S/f Biznesin əsasları Biznesin idarə edilməsi II
  Maliyyə II
  Bank işi Biznesin idarə edilməsi III
  İqtisadiyyat III
  Marketinq  III
  Maliyyə III
  Muhasibat uçotu və audit III
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  Menecment  III
  Biznes etikası və sosial məsuliyyət Biznesin idarə edilməsi IV
  Biznesin təhlükəsizliyi Biznesin idarə edilməsi IV
  Beynəlxalq biznes Biznesin idarə edilməsi IV
  Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi Dövlət bələdiyyə idarəetməsi I
  İdarəetmə nəzəriyyələri Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  S/f Sahibkarlığın əsasları İqtisadiyyat II
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  Marketinq  II
  Turizm və otelçilik II
  Menecment  II
  s/f Regional idarəetmənin əsasları Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  İşgüzar yazışmalar Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  Dövlət qulluğu etikası Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  İctimaiyyətlə əlaqələr Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  S/f Sosial mədəni sahələrin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  S/f Strateji planlaşdırma Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  S/f Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
  Pul və banklar Maliyyə II
  s/f  Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi Maliyyə IV
  İdarəetmə nəzəriyyələri Menecment  II
  Antiböhranlı idarəetmə Menecment  IV
  S/f Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Menecment  IV
  S/f Regional idarəetmənin əsasları Menecment  IV
  İdarəetmə uçotu Muhasibat uçotu və audit III
  İdarəetmə təhlili Muhasibat uçotu və audit IV
       
  İqtisadiyyat    
  Ətraf mühitin  iqtisadiyyatı Muhasibat uçotu və audit II
  Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Biznesin idarə edilməsi II
  Dünya iqtisadiyyatı Biznesin idarə edilməsi III
  Menecment  III
  İqtisadiyyat III
  Maliyyə III
  Muhasibat uçotu və audit III
  Maliyyə nəzarəti və auditi Maliyyə IV
  Mühasibat uçotu İqtisadiyyat III
  Mühasibat uçotu Biznesin idarə edilməsi III
  Mühasibat uçotu Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  Mühasibat uçotu Menecment  III
  S/f Birja işi Biznesin idarə edilməsi IV
  S/f Birja işi Muhasibat uçotu və audit IV
  Azərbaycan iqtisadiyyatı Biznesin idarə edilməsi II
  Maliyyə II
  Muhasibat uçotu və audit II
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  Marketinq  II
  Menecment  II
  Firmanın iqtisadiyyatı İqtisadiyyat II
  Mühasibat uçotu Marketinq  III
  Sosial sahələrin iqtisadiyyatı İqtisadiyyat IV
  Aqrar iqtisadiyyat İqtisadiyyat IV
  https://yadi.sk/d/_mUGqCgjCqzdnQS/f Sığorta işi İqtisadiyyat IV
  S/f Əməyin iqtisadiyyatı İqtisadiyyat IV
  S/f İqtisadi təhlükəsizlik İqtisadiyyat IV
  S/f Ticarətin iqtisadiyyatı İqtisadiyyat IV
  İqtisadiyyata giriş Biznesin idarə edilməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Marketinq  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Menecment  I
  Makroiqtisadiyyat Biznesin idarə edilməsi II
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi II
  İqtisadiyyat II
  Marketinq  II
  Menecment  II
  Maliyyə II
  Muhasibat uçotu və audit II
  Vergi inzibatçılığı Maliyyə IV
  Büdcə və xəzinə uçotu Maliyyə IV
  s/f Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat Maliyyə IV
  s/f Büdcə sistemi Maliyyə IV
  S/f Azərbaycanın milli sərvətləri Muhasibat uçotu və audit II
  Maliyə uçotu Muhasibat uçotu və audit III
  Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları Muhasibat uçotu və audit IV
  Maliyyə hesabatlarının təhlili Muhasibat uçotu və audit IV
  S/f Kommersiya fəaliyyəti Muhasibat uçotu və audit IV
  Mühasibat və mühasibat məsələləri Turizm və otelçilik II
  Turizmin iqtisadiyyatı Turizm və otelçilik II
  Maliyyə və investisiyalar Turizm və otelçilik III
       
  Azərbaycan tarixi    
  Azərbaycan tarixi Biznesin idarə edilməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Menecment  I
  Marketinq  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi I
  Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
       
  Azərbaycan dili    
  Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Biznesin idarə edilməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Menecment  I
  Marketinq  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
       
  Ekologiya və təbiəti mühafizə    
  S/f Ekologiya Biznesin idarə edilməsi III
  Menecment  III
  İqtisadiyyat III
  Muhasibat uçotu və audit III
  Turizm və otelçilik IV
       
  Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı    
  S/f Mədəniyyətşünastlıq Marketinq  III
       
  Fransız dili    
  İkinci xarici dil – 2(Fransız dili) Turizm və otelçilik III
       
  GÇHMM    
  Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
       
  Həndəsə və cəbr    
  Xətti cəbr və riyazi analiz Dövlət bələdiyyə idarəetməsi I
       
  İnformatika    
  İkt (baza komputer bilikləri) Biznesin idarə edilməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Marketinq  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Menecment  I
       
  Praktik xarici dil    
  Xarici dil işgüzar və akademik kommunukasiya Biznesin idarə edilməsi I
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi I
  İqtisadiyyat I
  Maliyyə I
  Marketinq  I
  Menecment  I
  Muhasibat uçotu və audit I
  Turizm işinin təşkili I
  Turizm bələdçiliyi I
  İşgüzar xarici dil Turizm və otelçilik II
       
  Psixologiya    
  s/f Psixologiya Maliyyə III
  S/f İdarəetmə psixologiyası Biznesin idarə edilməsi IV
  Turizm və otelçilik IV
  Menecment  IV
  Turizm və otelçilik IV
       
    Sosial fənnlər  
  s/f Multikulturalizmə giriş Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  İnzibati hüquq Dövlət bələdiyyə idarəetməsi IV
       
  Ümumi riyaziyyat    
  Ekonometrika Biznesin idarə edilməsi III
  Dövlət bələdiyyə idarəetməsi III
  Menecment  III
  İqtisadiyyat III
  Marketinq  III
  Maliyyə III
  Muhasibat uçotu və audit III