İXTİSASLAR

Fakültədə 2019-cu ilin təhsil proqramına əsasən 9  (doqquz) ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır.

  1. 050 402 – Biznesin idarə edilməsi
  2. 050 404 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
  3. 050 405 – İqtisadiyyat
  4. 050 406 – Maliyyə
  5. 050 407 – Marketinq
  6. 050 408 – Menecment
  7. 050 409 – Mühasibat
  8. 050 810 – Turizm işinin təşkili
  9. 050 809 – Turizm bələdçiliyi