Müəllif Arxivləri: Mustafa Cəfərov

Açıq dərs keçirilmişdir

İqtisadiyyat kafedrasının baş müəllimi Rafiq Vahid oğlu Abbasovun İqtisadiyyata giriş fənnindən Maliyyə və Menecment I kurslara açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı dos. M.K.Abadov, İqtisadiyyat kafedrasının müdiri, i.f.d. dos. Z.T.Əhmədov, kafedranın dosentləri A.V.Həmidov, R.R.Modinova, kafedranın müəllimləri Ş.R.Abbasova və Y.K.Quliyeva iştirak etdilər. Dərsdə proyektordan istifadə edilmişdir

Davamı