Aylıq Arxiv: Aprel 2024

Açıq dərs

26 iyun 2024-cü il tarixində İmanova Gülnara müəllimənin “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika” fənnindən Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasi II kurs tələbələrinə açıq dərsi keçirildi. Dərsdə kafedra müdiri professor Orucəli Rzayev və kafedra müəllimləri iştirak etdilər.

Davamı

Seçmə fənlər

23.04.2024-cü il tarixdə İqtisasiyyat və idarəetmə fakültəsinin İqtisadiyyat və Mühasibat ixtisaslarının qrafiklərinə uyğun olaraq 2024/2025 -ci tədris ili üçün seçmə fənlərin seçilməsi həyata keçirilmişdir 24.04.2024-cü il tarixdə İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin növbəti Turizm işinin təşkili və Biznesin idarə edilməsi ixtisaslarının qrafiklərinə uyğun olaraq 2024/2025-ci tədris ili üçün seçmə fənlərin seçilməsi təşkil olunmuşdur

Davamı

Elmi-nəzəri seminar

8 aprel 2024-cü il tarixində İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində Turizmin iqtisadiyyatı silsiləsindən “Turizm bazarında tələb və təklif funksiyası: Azərbaycanda turizm sektorunun dövlət tənzimlənməsi” mövzusunda elmi-nəzəri seminar keçirildi. Məruzəçi: Menecment və turizm işi kafedrasının professoru Mayıs Gülalıyev. iştirak edirdilər fakültə əməkdaşları.

Davamı

Elan – Elmi-nəzəri seminar

Gəncə Dövlət Universitetinin Menecment və turizm işi kafedrası Turizmin iqtisadiyyatına həsr olunmuş silsilə Elmi seminarlara başlayır. Biznes seminar 8 aprel 2024-cü il tarixində saat 15 -da IV tədris korpusunun 210 saylı auditoriyasında keçiriləcəkdir. Birinci Elmi seminarın mövzusu: “Turizmin tələb və təklif funksiyası: turizmin dövlət tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsi” adlanır. Məruzəçi:: Menecment və turizm işi kafedrasının professoru,,iqtisad elmləri […]

Davamı

Açıq dərs

1 aprel 2024-cü il tarixində İqtisdiyyat kafedrasının müəllimi Kazımov Xəqani Ehtiram oğlunun İqtisadiyyat ixtisası III kurs tələbələrinə Sənayenin iqtisadiyyatı fənnindən “Sənaye müəssisələrində istehsal prosesinin növləri və formaları” mövzusunda acıq dərsi oldu. Acıq dərsdə dekan müavini Könül Əlizadə, kafedranın baş müəllimləri Rafıq Abbasov, Gülsəba Qazıyeva və Vəfa Quliyeva iştirak etdilər. Dərsdə proyektordan istifadə edildi.

Davamı