Elan – Elmi-nəzəri seminar

Gəncə Dövlət Universitetinin Menecment və turizm işi kafedrası Turizmin iqtisadiyyatına həsr olunmuş silsilə Elmi seminarlara başlayır.

Biznes seminar 8 aprel 2024-cü il tarixində saat 15 -da IV tədris korpusunun 210 saylı auditoriyasında keçiriləcəkdir.

Birinci Elmi seminarın mövzusu: “Turizmin tələb və təklif funksiyası: turizmin dövlət tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsi” adlanır.

Məruzəçi:: Menecment və turizm işi kafedrasının professoru,,iqtisad elmləri doktoru Mayıs Gülalıyevdir.

Mövzu ilə maraqlanan hər kəs iştirak edə bilər.