Elmi şura 6 iyul 2017

6 iyul 2017-ci il tarixdə saat 11:00 da İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Elmi Şurasının iclası olmuşdur.

Gündəlik məsələlər

 1. Buraxılış işlərinin müdafiəsi və Dövlət imtahanlarının nəticələri haqqında DAK və DİK sədrlərinin hesabatları
 2. Fakültə dekanı dos.Ş.N.Xurşudovun 2016/2017-ci tədris ili üzrə hesabatının dinlənilməsi
 3. 2016/2017-ci tədris ili üçün dekanlıq, fakültə Elmi Şurası və kafedraların iş planlarının müzakirə və təsdiqi
 4. Adlı təqaüdlərin verilməsi və namizədlərin seçilməsi haqqında
 5. Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi

ELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ

 1. dos. Xurşudov Şahin Nadir oğlu –Sədr
 2. dos. Allahverdiyev Əli Aydın oğlu –sədr müavini
 3. dos.  Əhmədov Zakir Talıb oğlu – üzv
 4. dos. Abbasov Zakir Qəşəm oğlu-üzv
 5. dos. Abbasov Yaşar Mahmud oğlu – üzv
 6. dos. Məmmədov Mahir Məcid oğlu – üzv
 7. dos. Şahverdiyeva İlahə Yunis qızı – üzv
 8. müəl. Əlizadə Könül Əsgər qızı – Fakültə HİK sədri, üzv
 9. b/m Məmmədova Vəfa İsa qızı–Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, üzv
 10. b/m Qazıyeva Gülsəba Fiqan qızı – üzv
 11. b/m İbrahimova Rəhmiyyə Ramiz qızı -üzv
 12. b/m Abbasov Rafiq Vahid –Fakültə TEC sədri, üzv
 13. Əsgərova Səriyyə Əlövsət qızı –Tələbə HİT sədri ,üzv