Fakültə tələbələrinin məlumatlarının toplanması üçün google form

Bütün iqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin tələbələrindən bu linkə daxil olub, məlumatları düzgün doldurmağı xahiş edirik.

https://docs.google.com/forms/d/1wB48tjEn5A6YQsoRGQrnlLXCOJVDcfWDiGqnIaNWML8/edit