10.12.2021- ci il tarixdə İdarəetmə kafedrasının müəllimi Tural Əliyevin Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasının I kurs tələbələrinə Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi fənnindən “Dövlət idarəçiliyində idarəetmə qərarlarının qəbulu” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir

Dərsdə İdarəetmə kafedrasının müdiri dos. Zakir Abbasov, baş müəllim Rəhmiyyə İbrahimova, müəllimlər Elnarə İslamova, Gülüstan Fərəcova da iştirak etdilər. Dərsdə proyektordan istifadə edilmişdir.