Açıq Dərs

?????????????

………

 04.04.2016-cı il tarixində İqtisadiyyat kafedrasının baş müəllimi Gülsəba Qazıyevanın Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasında Əməyin və onun ödənişinin uçotu mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.Mövzuda aşağıdakı məsələlərdən bəhs edilirdi:

  1. Əməyin uçotunun təşkili prinsipləri, onun ödənişinin sistem və formaları
  2. Şəxsi heyətin, onların əməyindən istifadənin uçotunun sənədləşdirilməsi
  3. Əməyin ödənişi
  4. Əmək haqqının mühasibat uçotu
  5. Sosial müdafiə fondu hesabına müəssisə – təşkilat işçilərinə ödənişin mühasibat uçotu                                                                    Dərs yüksək səviyyədə keçirildi.Müəllimə elektron  vasitələrdən istifadə etdi. Qarşıya qoyulan məsələləri tələbələrin nəzərinə çatdıra bildi. Dərs vaxtından düzgün istifadə etdi.