8 May-Əziz Şuşa sən azadsan.

İmza: Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Ali Baş Komandan İLHAM HEYDƏR oğlu ƏLİYEV