Acıq dərs

20 oktyabr 2023-cü il tarixində İdarəetmə kafedrasının müəllimi Quliyeva Könül Nizami qızının Statistika fənnindən Biznesin idarə edilməsi II kurs tələbələrinə “Orta kəmiyyətlər” mövzusunda acıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan dosent M.Abadov, kafedra müdiri dosent A.Həmidov və müəllimlər iştirak etdi. Dərsdə proyektordan istifadə edildi.