Açıq dərs

vefa-1 vefa-2

06.10.2016 il tarixdə İqtisadiyyat kafedrasının baş müəllimi Vəfa Quliyevanın Mühasibat uçotu və audit, Biznesin idarə edilməsi ixtisaslarınınII kursunda “Ətraf mühitin mühafizəsində dövlət və bazarın rolu”mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.Mövzuda Ekoloji sahədə bazar haqqında müasir təsəvvürlərdən, bazar səmərəsizliyindən(uğursuzluğundan), eksternallar və ictimai rifahlardan,sosial xərclərin uçotundan, ekoloji tənzimləmə mexanizmlərindən bəhs olunurdu.Dərsdə fakültənin dekanı dos.Ş.N.Xurşudov, İqtisadiyyat kafedrasının müdiri dos.Z.Əhmədov, b/m G.Qazıyeva, b/m A.Kərimova, b/m V.Məmmədova və başqaları iştirak edirdi.Müəllimə Vəfa Quliyeva dərsi düzgün təşkil etmişdi. Elektron vasitələrdən istifadə mövzunun tələbələr tərəfindən mənimsənilməsinə müsbət təsit göstərdi.Mövzunu əks etdirən slaydlar tələbələrdə dərsə marağı daha da artırırdı. Mövzu hərtərəfli izah olundu.Dərs vaxtından düzgün və qənaətlə istifadə olundu