Gündəlik Arxiv: 16 Noyabr 2021

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ BEYNƏLXALQ KONFRANS KEÇİRİLMİŞDİR

Azərbaycan dünyanın mədəni xəzinəsinə öz töhfəsini vermiş nadir ölkələrdəndir. Bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış görkəmli şəxsiyyətlərdən olan Nizami Gəncəvi bu xəzinənin ən qiymətli incilərindəndir. Odur ki, bu dahi sənətkarın nəinki xalqımızın, eləcə də dünya mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri öyrənilməkdədir.           Heç təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev […]

Davamı