Acıq dərs

4 aprel 2023-cü il tarixində Dövlət və bələdiyyə ixtisası I kurs tələbələrinə İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları fənnindən dosent Gülmira Verdiyevanın acıq mühazirə dərsi keçirildi. Dərsdə fakültə dekanı və “Cəbr və informatika ” kafedrasının müdiri iştirak etdilər. dərsdə proyektordan istifadə edildi.