Açıq dərs

m-2m-1

Fənn-İnnovasiya menecmenti

Qrup-IV kurs, Menecment

Mövzu -Vençur fondları və innovasiya layihələri

Müəllim-Babayev Məhərrəm Ramiz oğlu

Mövzuda müasir dövrün tələbinə uyğun olaraq innovasiya menecmentinin əsasını təşkil edən, innovasiya təşkilatlarınınyaradılmasına maliyyə dəstəyi verən vençur fondları haqqında geniş informasiya verilmişdir.Mövzunun II bəndində isə innovasiyanın həyata keçirilməsinin əsasını təşkil edən innovasiya layihələri və layihə menecmenti əsaslı şəkildə izah edilmişdir.