Açıq dərs

 

01.11.2016-cı il tarixdə Xudaverdiyeva Elnurə Misir qızının İqtisadiyyat ixtisasının II kursunda ” İnsan resurslarının idarəedilməsi” fənnindən ” Kadrların hazırlanmasında daxili və xarici amillərin təsiri” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.