20 may 2022-ci il tarixində “İqtisadiyyat” kafedrasının növbəti iclası oldu.

     GÜNDƏLİK  MƏSƏLƏLƏR

1. 2021-2022-ci tədris ilinin yaz yoxlama imtahan sessiyasına hazırlıq və onun mütəşəkkil keçirilməsi ilə əlaqədar 15 aprel 2022-cı il tarixli 5/112 saylı əmri ilə əlaqədar kafedra qarşısında duran vəzifələr.

2. “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 08 aprel 2022-ci il tarixli 13 (8971) saylı nömrəsində dərc olunmuş elana əsasən kafedrada boş olan baş müəllim yerlərinə tutmaq üçün müraciət etmiş müəllimlərin ərizələrinin müzakirəsi.

3.  Magistr dissertasiyalarının ilkin müdafiəsi və buraxılış işlərinin  hazırlanması vəziyyəti haqqında.