31 oktyabr 2016

k-4

31 oktyabr  2016-ci il tarixdə saat 11:00 da İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Elmi Şurasının iclası olumuşdur.

 

Gündəlik məsələlər

1) Kafedralarda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti

2) Magistrlərin dissertasiya mövzularının müzakirə və təsdiqi

3) Buraxılış işləri mövzularının müzakirə və təsdiqi

4) TEC-in fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması tədbirləri

5) Tyütorların hesabatının müzakirəsi

6) İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində tədris olunan fənlər üzrə aparılmış kollokviumların nəticələri

7)  Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi

8)  Cari məsələlər

 

ELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ

  1. dos. Xurşudov Şahin Nadir oğlu –Sədr
  2. dos. Allahverdiyev Əli Aydın oğlu –sədr müavini
  3. dos.Əhmədov Zakir Talıb oğlu – üzv
  4. dos Abbasov Zakir Qəşəm oğlu-üzv
  5. dos Abbasov Yaşar Mahmud oğlu – üzv
  6. dos. Məmmədov Mahir Məcid oğlu – üzv
  7. dos. Şahverdiyeva İlahə Yunis qızı – üzv

8.Əlizadə Könül Əsgər qızı – Fakültə HİK  sədri, üzv

  1. .b/m Məmmədova Vəfa İsa qızı–Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, üzv

10.b/m  Qazıyeva Gülsəba Fiqan qızı – üzv

  1. b/m İbrahimova Rəhmiyyə Ramiz qızı -üzv
  2. müəl. Abbasov Rafiq Vahid –Fakültə TEC sədri, üzv

12 Cənnətəliyev Vüsal Hüsaməddin oğlu –Tələbə HİT sədri ,üzv