Elmi Şura-Fevral 2017

 

17 Fevral 2017-ci il tarixdə saat 12:00 da İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Elmi Şurasının iclası olacaqdır.

 

Gündəlik məsələlər

 

1) 2016-2017-cü tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasının yekunları və fakültənin qarşısında duran vəzifələr

 

2)  Buraxılış işlərinin icra vəziyyəti barəsində

 

3)Tələbələrin, imtahan sesiyalarında yaranmış kredit borclarının ödənilməsinin  təşkili

 

4) Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi

 

 

ELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ

  1. dos. Xurşudov Şahin Nadir oğlu –Sədr
  2. dos. Allahverdiyev Əli Aydın oğlu –sədr müavini
  3. dos.Əhmədov Zakir Talıb oğlu – üzv
  4. dos Abbasov Zakir Qəşəm oğlu-üzv
  5. dos Abbasov Yaşar Mahmud oğlu – üzv
  6. dos. Məmmədov Mahir Məcid oğlu – üzv
  7. dos. Əlizadə Könül Əsgər qızı – Fakültə HİK sədri, üzv
  8. b/m Şahverdiyeva İlahə Yunis qızı – üzv

9.b/m  Qazıyeva Gülsəba Fiqan qızı – üzv

  1. b/m İbrahimova Rəhmiyyə Ramiz qızı -üzv

11.b/m Abbasov Rafiq Vahid –Fakültə TEC sədri, üzv

12.b/m Məmmədova Vəfa İsa qızı–Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, üzv

13.Cənnətəliyev Vüsal Hüsaməddin oğlu –Tələbə HİT sədri ,üzv