Elmi Şura-noyabr

30.11.2016-cı il tarixdə İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin Elmi Şurasının növbəti iclası keçirildi.

Gündəlik məsələlər:

1.İqtisadiyyat kafedrasında 2016-cı il üçün planlaşdırılmış elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi gedişi haqqında.

2.Fakültənin əmək və tədris intizamının vəziyyətinin müzakirəsi.

3. İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində tədris olunan fənlər üzrə aparılmış kollokviumların nəticələri.

4.Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi.

ELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ

  1. dos. Xurşudov Şahin Nadir oğlu –Sədr
  2. dos. Allahverdiyev Əli Aydın oğlu –sədr müavini
  3. dos.Əhmədov Zakir Talıb oğlu – üzv
  4. dos Abbasov Zakir Qəşəm oğlu-üzv
  5. dos Abbasov Yaşar Mahmud oğlu – üzv
  6. dos. Məmmədov Mahir Məcid oğlu – üzv
  7. dos. Şahverdiyeva İlahə Yunis qızı – üzv

8.Əlizadə Könül Əsgər qızı – Fakültə HİK  sədri, üzv

  1. .b/m Məmmədova Vəfa İsa qızı–Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, üzv

10.b/m  Qazıyeva Gülsəba Fiqan qızı – üzv

  1. b/m İbrahimova Rəhmiyyə Ramiz qızı -üzv
  2. müəl. Abbasov Rafiq Vahid –Fakültə TEC sədri, üzv

12 Cənnətəliyev Vüsal Hüsaməddin oğlu –Tələbə HİT sədri ,üzv