20 DEKABR ELMİ ŞURA

20 dekabr  2017-ci il tarixdə saat 12:00 da İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Elmi Şurasının iclası olmuşdur.

Gündəlik məsələlər

1) Dərs yüklərinin yerinə yetirilməsi və qış imatahan sessiyasına hazırlıq haqqında

2) İdarəetmə kafedrasında 2017-ci il üçün planlaşdırılmış elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi gedişi

3) Tədris-metodiki komissiyasının işi haqqında

4) İqtisadiyyat və idarəetmə kafedralarında tədris olunan fənlər üzrə noyabr ayında aparılmış kollokviumların nəticələri və tyutorların I il üçün hesabatlarının dinlənilməsi

6) Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi