Açıq dərs

10 may 2022-ci il tarixində İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə Menecment və Maliyyə ixtisaslarının I kurs tələbələrinə Riyazi analiz kafedrasının dosenti Lalə Qocayevanın ” Xətti cəbr və riyazi analiz” fənnindən “Müəyyən inteqrallar. Nyuton- Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralların inteqrallama üsulları” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Dərsdə “Cəbr və həndəsə” kafedrasının baş müəllimi, i.f.d. Sevinc Qənbərova , “Riyazi analiz” kafedrasının baş müəllimi Nazir İsmayılov və başqa müəllimlər iştirak etdilər. Dərsdə proyektordan istifadə edildi.