İdarəetmə kafedrası

Kafedra 2007-2008-ci tədris ilindən fəaliyyət göstərir. İndiyədək universitetdə fəaliyyət göstərən İqtisadiyyat kafedrasının bazasında yaradılmışdır.

Kafedranın baş müəllimi, Səbuhi İdris oğlu Ramazanov

Gəncə Dövlət Universitetinin iş fəaliyyətinə Universitetin Fəlsəfə kafedrasında başlanmış, İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi yaradıldıqdan sonra isə İdarəetmə kafedrasında işləmək üçün tam  ştat vahidi ilə müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Səbuhi müəllim apardığı dərslərə çox ciddi və tələb olunan səviyyədə hazırlaşır və onları tələb olunan səviyyədə aparır. Dərs dediyi fənlərə dair ən yeni ədəbiyyatı əldə edir, onlardakı yenilikləri tədris prosesində tətbiq etməyə səy göstərir, mövzu-təqvim planlarının, proqram suallarının və imtahan  biletlərinin tərtib olunmasında yaxından iştirak edirİşlədiyi müddətdə onun 7 elmi məqaləsi “Bazar iqtisadiyyatının Azərbaycan modeli haqqında düşüncələr”, “Dövlət aqrar sektorun inkişafının maliyyə təminatçısı kimi”, “Qloballaşma iqtisadi tərəqqinin ən mühüm göstəricisidir”, “Dövlətin sosial müdafiə funksiyaları” və s. və keçirilmiş elmi konfranslarda 3 tezisi çap olunmuşdur. Həmçinin 2012 – 2013 cü illərdə “Biznesin əsasları”, “Biznes infrastrukturu”, “Biznesin təşkili və idarə edilməsi”  proqramlarını hazırlamışdır.

20160412_143400

Kafedranın baş müəllimi, Rəhmiyyə Ramiz qızı İbrahimova

2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İqtisadi biliklər” ixtisasına daxil olub, 2004-cü ildə bitirmişdir. 2004-cü ildə İqtisadi nəzəriyyə üzrə magistrlik pilləsinə daxil olub 2007-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi yaradıldıqdan sonra isə İdarəetmə kafedrasında işləmək üçün tam  ştat vahidi ilə müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Müəllimlik fəaliyyəti dövründə üzərinə düşən vəzifələri yüksək məsuliyyətlə yerinə yetirmiş və özünü intizamlı bir müəllim kimi göstərmişdir. Rəmiyyə müəllimə apardığı dərslərə çox ciddi və tələb olunan səviyyədə hazırlaşır və onları tələb olunan səviyyədə aparır. Dərs dediyi fənlərə dair ən yeni ədəbiyyatı əldə edir, onlardakı yenilikləri tədris prosesində tətbiq etməyə səy göstərir, mövzu-təqvim planlarının, proqram suallarının və imtahan  biletlərinin tərtib olunmasında yaxından iştirak edir. O, Universitetin, fakültənin və kafedranın bütün tədbirlərində fəal iştirak edir. O, Universitetin, fakültənin və kafedranın bütün tədbirlərində fəal iştirak edir. Həmçinin “Statistika nəzəriyyəsi”, “Sosial-iqtisadi statistika”, “Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi” , “Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi”, “Kapital və işçi qüvvəsinin miqrasiyası”proqramlarını hazırlamışdır.

İşlədiyi müddətdə onun 28 elmi məqaləsi, keçirilmiş elmi konfranslarda tezisi çap olunmuşdur.  2013-ci ildən İbrahimova Rəhmiyyə  ADAU –da dokturantdır. Xarici dil və fəlsəfədən minimumları vermişdir. Hal-hazırda kafedranın baş müəllimidir, YAP-ın üzvüdür.

IMG-20151106-WA0002 (1)Kafedranın müəllimi, Abbasov Fuad Zakir oğlu Abbasov

2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Ümumi iqtisad fakültəsinin “Maliyyə və kredit” ixtisasını fərqlənmə Diplomu ilə bitirmiş. Sonra 2005-ci ildə isə “Maliyyə və kredit” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

Abbasov Fuad Zakir oğlu 01 mart 2012-ci il tarixdən İdarəetmə kafedrasında müəllim işləyir. Fuad müəllim apardığı dərslərə çox ciddi və tələb olunan səviyyədə hazırlaşır və onları tələb olunan səviyyədə aparır. Dərs dediyi fənlərə dair ən yeni ədəbiyyatı əldə edir, onlardakı yenilikləri tədris prosesində tətbiq etməyə səy göstərir, mövzu-təqvim planlarının, proqram suallarının və imtahan  biletlərinin tərtib olunmasında yaxından iştirak edir.

İdarəetmə kafedrasında çalışdığı müddət ərzində 5 elmi məqaləsi dərc olunmuşdur. Dərs apardığı fənlərdən mühazirə mətnləri hazırlayır və tələbələrin istifadəsinə verir. Həmçinin “Bank işi”, “İstehsalın təşkili və idarə edilməsi”, “Beynəlxalq uçot”  proqramlarını hazırlamışdır. 2013-ci ildən Fuad Abbasov dokturantdır.

received_503823539799675 (2)

                 

Kafedranın müəllimi, Şəlalə Knyaz qızı Qurbanova

2005-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İqtisadi biliklər” ixtisasını daxil olub, 2009-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə” ixtisasının magistr pilləsinə daxil olub 2014-cu ildə fərqlənmə diplomla bitirmişdir.

2012 – ci ildən 2014-cü ilə qədər İdarəetmə kafedrasında baş laborant kimi işləyib.

Qurbanova Şəlalə Knyaz qızı 15 sentyabr 2014-ci il tarixdən İdarəetmə kafedrasında müəllim işləyir. Şəlalə müəllim apardığı dərslərə çox ciddi və tələb olunan səviyyədə hazırlaşır və onları tələb olunan səviyyədə aparır. Dərs dediyi fənlərə dair ən yeni ədəbiyyatı əldə edir, onlardakı yenilikləri tədris prosesində tətbiq etməyə səy göstərir, mövzu-təqvim planlarının, proqram suallarının və tərtib olunmasında yaxından iştirak edir.

İdarəetmə kafedrasında çalışdığı müddət ərzində 4 elmi məqaləsi dərc olunmuşdur. Dərs apardığı fənlərdən mühazirə mətnləri hazırlayır və tələbələrin istifadəsinə verir. Həmçinin “İşgüzar yazışmalar, İqtisadi hüquq”, “Dövlət Qulluğu”  proqramlarını hazırlamışdır.

20151105_155004 (1)

Babayeva Lamiye Oktay qizi Idareetme kaf. muellim

   Mən Lamiə Babayeva Oqtay qızı 19.01.1992-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 1998-ci ildə Gəncə şəhər Aşıq Ələsgər adına 36 №-li orta məktəbə daxil olmuşam. 2009-cu ildə orta məktəbi bitirmişəm. Həmin ildə 536 balla Gəncə Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və İdarəetmə” fakültəsinin “İqtisadiyyat” ixtisasına qəbul olmuşam. 2013-cü ildə bakalavr pilləsini “Fərqlənmə diplomu” ilə bitirmişəm. Həmin ildə 96 balla Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” ixtisasına daxil olmuşam. 2015-ci ildə magistratura pilləsini “Fərqlənmə diplomu” ilə bitirmişəm. Gəncə Dövlət Universitetinin Nəşriyyat şöbəsində “Aqrar – sənaye kompleksində dövlət tənzimlənməsinin məqsədi və əsas istiqamətləri”, “Sahələrarası əlaqələrin tənzimlənməsinin optimallıq prinsipləri” və “Əsrin müqaviləsi”nin son 20 ildə sosial – iqtisadi nəticələri”, Müasir Yapon idarəetmə sisteminin səciyyəvi xüsusiyyətləri”, “Turizmin regionların inkişafında rolu və əhəmiyyəti” adlı məqalələrim dərc olunub. YAP – nın üzvüyəm. Ailəliyəm. Bir övladım var.

2015-11-05-14-38-58-318

Kafedranın müəllimi, Elnarə Şakir qızı İsmayılova

2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İqtisadi biliklər” ixtisasına daxil olub, 2008-ci ildə bitirmişdir. 2010 – cu ildən İdarəetmə kafedrasında işləyir. 2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə” ixtisasının magistr pilləsinə daxil olub 2014-cu ildə bitirmişdir. 2008-cu ildən İdarəetmə kafedrasında işləyir və kafedranın bütün tədbirlərində fəal iştirak edir. İşlədiyi müddətdə onun 1 neçə elmi məqaləsi çap olunmuşdur.

Kafedranın laborantı, Ziba Yaşar qızı Rzayeva

2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “İqtisadi biliklər” ixtisasına daxil olub, 2008-ci ildə bitirmişdir. 2010 – cu ildən İdarəetmə kafedrasında işləyir və kafedranın bütün tədbirlərində fəal iştirak edir. İşlədiyi müddətdə onun 2 elmi məqaləsi çap olunmuşdur.