Bizim haqqımızda

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

 Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat  və idarəetmə fakültəsi  27.07.2007-ci ildə yaradılmışdır..Hazırda fakültənin dekanı ,dosent  Məsim Kazım oğlu Abadovdur.  Fakültədə bakalavr səviyyəsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlanır:

1.050405-İqtisadiyyat

2.050409-Mühasibat 

3.050408-Menecment

4.050402- Biznesin idarə edilməsi

5.050404- Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

6.050810-Turizm işinin təşkili

7.  050809   -Turizm bələdçiliyi

8.   050407  – Marketinq

 9. 050406-Maliyyə

İndiyədək fakültənin bakalavr səviyyəsində  minlərlə məzun olmuşdur. Hazırda fakültədə bakalavr səviyyəsində  1161 nəfər tələbə təhsil alır. 2023/2024-cü tədris ilində onlardan 293 nəfərin məzun olacağı gözlənilir. Fakültədə tədris prosesi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 05.08.2009-cu il tarixli 952 saylı əmri ilə təsdiq olunmuş Ali İxtisas Təhsilinin Dövlət Standartları 2020-ci tədris ilindən etibarən universitetə qəbul olunanlar üçün isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 09.07.2020-ci il tarixli F-343 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil pilləsinin Dövlət Standartları əsasında qurulmuşdur. İxtisaslar üzrə tədris planlarının və işçi tədris planlarının  tərtibində Azərbaycan Respublikası  Nazirlər Kabinetinin  24.12.2013-cü il tarixli 348 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları “nın tələblərinə riaət edilmişdir.

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə magistrlər hazırlanır

1.060404-İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi;
2.060402-İstehsal sferasında mühasibat uçotu;
3.060407- Menecment(sahələr üzrə);
4.060409- Biznesin idarə edilməsi;
5.060410-Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi.
6. 060404 –Turizmin iqtisadiyyatı:
7.060407- Marketinq (sahələr üzrə);
8. Beynəlxalq turizm və ölkəşunaslıq.
9. Otelçilik
10. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Biznesin idarə edilməsi)
11. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Biznes inzibatçılığı)
12. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Maliyyə)
13. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Mühasibat)
14. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Marketinq)
15. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Menecment)

Fakültənin fəaliyyətinə onun Elmi Şurası və Şuranın sədri-dekan (dos.M.K.Abadov) rəhbərlik edir. Fakültə Elmi Şurasının tərkibi 12 nəfərdən ibarətdir. Elmi Şura Kafedralar haqqında əsasnamə qəbul edir; fakültənin strukturunu təsdiq edir;gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir; dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir; kafedra və ETL-in illik elmi tədqiqat hesabatını müzakirə və təsdiq edir; fakültənin tədris və elmi  fəaliyyətini, beynəlxalq əlaqələrini və digər fəaliyyətlərini idarə edir; kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və müqavilə əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini həyata keçirir; professor, baş elmi işçi vəzifələrinə seçilmək üçün GDU-nun Böyük Elmi Şurasına təkliflər verir; elmi adların verilməsi haqqında GDU Böyük Elmi Şurasına təkliflər verir; GDU Elmi Şurasına nümayəndələri seçir.

Fakültədə üç kafedra fəaliyyət göstərir.Bunlardan biri İqtisadiyyat kafedrası adlanır.Kafedranın müdiri dosent Əhmədov Zakir Talıb oğludur. Bu kafedra bakalavr səviyyəsində üç ixtisas üzrə:

1. 050405-İqtisadiyyat;
2. 050409-Mühasibat uçotu və audit;
3. 050406-Maliyyə

magistratura səviyyəsində isə beş ixtisas üzrə:

1.060404-İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi;
2.060402-İstehsal sferasında mühasibat uçotu
3.060402-Turizmin iqtisadiyyatı
4. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Maliyyə)
5. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Mühasibat)

ixtisasları üzrə mütəxəsis hazırlıqlarına görə məsuliyyət daşıyır.2023-2024-cü tədris ilində kafedranın tədris yükü 15775 saat təşkil edir. Kafedrada  bakalavr səviyyəsində 38, magistratura səviyyəsində isə 40 fənn pasportlaşdırılmışdır.

İkinci kafedra İdarəetmə kafedrası adlanır. Kafedranın müdiri i.f.d. dosent  Afəddin Vahid oğlu Həmidovdur. Hazırda kafedra bakalavr səviyyəsində iki ixtisas üzrə:

1. 050409- Biznesin idarə edilməsi;
2. 050410- Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi;

magistratura səviyyəsində isə dörd ixtisas üzrə:

1.060409- Biznesin idarə edilməsi;

2.060410-Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

3. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Biznesin idarə edilməsi)
4. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Biznes inzibatçılığı)

ixtisasları üzrə mütəxəsis hazırlanmasına məsuliyyət daşıyır.

Kafedranın tədris yükü 2023/2024-cü tədris ilində 11682 saat təşkil edir.  Kafedraya bakalavr səviyyəsində 66, magistratura səviyyəsində isə 40 fənn pasportlaşdırılmışdır.

Üçüncü kafedra Menecment və turizm işi kafedrası adlanır. Kafedranın müdiri i.f.d. dosent  Əli Aydın oğlu Allahverdiyevdir.

Hazırda kafedra bakalavr səviyyəsində dörd ixtisas üzrə:

1.050407-Menecment;

2.050810-Turizm işinin təşkili

3.  050809   -Turizm bələdçiliyi

4.   050407  – Marketinq

magistratura səviyyəsində isə altı ixtisas üzrə:

1.060407- Marketinq (sahələr üzrə);
2.060407- Menecment(sahələr üzrə);
3. Beynəlxalq turizm və ölkəşunaslıq.
4. Otelçilik
5. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Marketinq)
6. Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Menecment)

Fakültədə tədris prosesi, həmçinin tələbələrin vətəndaşlıq ruhunda tərbiyyə edilməsi yüksək səviyyədə qurulmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, tələbələr universitet, şəhər və respublika miqyasında keçirilən bilik yarışmalarında aktiv şəkildə iştirak edir və əksər hallarda birinci yeri tuturlar. Fakültə universitet və şəhər miqyaslarında keçirilən kütləvi sosial-siyasi tədbirlərin də aktiv iştirakçısıdır.Fakültədə xalqımızın tarixi bayramların və bu bayramların fəlsəfəsi tələbələrə aktiv şəkildə izah edilir və fakültə miqyasında onlara həsr edilmiş tədbirlər keçirilir.Bunlarla bərabər xalqımızın azadlıq mübarizəsi yolunda verdiyi qurbanların və faciərin xatirəsi də hörmətlə yad edilir və onlara həsr olunmuş kütləvi tədbirlər keçirilir. Bütün bunlar ümümi təlim-tərbiyə prosesi ilə birlikdə tələbərin milli ruhda hərtərfəli yetişdirilmiş mütəxəssis kimi formalaşmasına gətirib çıxarır. Məhs bu səylərin nəticəsində fakültənin tələbələri Dövlət qulluğuna və digər məsuliyyətli işlərə məmuniyyətlə qəbul edilir, iş tapmaqda çətinlik çəkmir və öz kariyeralarını uğurla inkişaf etdirirlər.

Bir cavab yazın