Tədris işləri üzrə dekan müavini

Babayev Məhərrəm Ramiz oğlu 22 iyul 1991-ci il tarixində Şəmkir şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə C.Rüstəmov adına orta məktəbdə ibtidai təhsil almağa başlamış 2009 – cu ildə elə həmin məktəbdə orta təhsilini başa vurmuşdur.
2009 – cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Menecment” ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsinə daxil olmuşdr. Universitet illərində “ Büdcə ilə bağlı 33 sual” adlı esse yazmış və müsahibədən keçərək elə həmin adda debatda fəal iştirak etmişdir. Əlavə olaraq elmi məqalələrin hazırlanmasında da fəal iştirak etmişdir. Azərbaycaen Respublikası üzrə 21-ci elmi konfarnsda “Təbiətə iqtisadi proseslərin mənfi təsirləri və onların aradan qaldırılması”  adlı məqalə ilə iştirak etmiş və məqalə müsahibədə qəbul edilmişdir.
2013- cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  “İqtisadiyyatın Hüquqi Tənzimlənməsi” ixtisası üzrə magistr səviyyəsinə daxil olmuşdur. Həmin il təhsilimi donduraraq  hərbi xidmətə getmişdir. 2014- cü ildə hərbi xidməti bitirdikdən sonra magisturaturada oxumağa başlamışdır. Magituraturada oxuyarkən aşağıdakı məqalələri çapa verilmişdir.
  1. Azərbayacan Respublikasında yerli idarəetmə strukturlarının təkminləşdirilməsində beynəlxalq təcrübədən səmərəli istifadə
  2. Təbiətə iqtisadiyyatın mənfi təsirləri və onların aradan qaldırılması
3.Əsrin müqaviləsi”nin son 20 ildə sosial – iqtisadi nəticələri
2014- cü ildə “UNIBANK ASC”- nin açıq vakansiya ilə imtahana cəlb edilmişəm. İmtahan və müsahibədən uğurla keçmiş 2014- cü ilin noyabr ayından Kəpəz filialında “Mikro maliyyələşdirmə üzrə mütəxəssis”  vəzifəsindəfəaliyyət başlamışdır.
. 2016- cı ildə magistr təhsilimi başa vurmuş və Unibankdan öz ərizəsi ilə işdən çıxaraq, Gəncə Dövlət Universitetinin İdarəetmə kafedrasında müəllim kimi  işləməyə  başlamışdır.
2017-ci ildən 2020-ci ildədək Gəncə Dövlət Universitetinin “Humanitar məsələlər üzrə ” dekan müavini işləmişdir. 
2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə doktorantura oxuyur. . İqtisadiyyat problemləri üzrə şuranın 16 oktyabr 2018-ci il tarixli geniş iclasında  5 saylı protokoluna əsasən “Azərbaycan respublikasında iqtisadiyyatın tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” adı altında təsdiqlənmiş dissertasiya mövzusunun üzərində işləyir. Mövzu ilə əlaqədar yerli və beynəlxalq konfranslarda bir neçə məqaləsi çap edilmişdir.                                           Aşağıdakı fənnlərin proqram və sillabusların müəllifidir.
  1. Layihə menecmenti
  2. İnnovasiya menecmenti
  3. Destinasiya menecmenti
  4. Menecment
  5. Beynəlxalq İqtisadi münasibətlər