Menecment və turizm işi

Menecment və turizm

Gəncə Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsi

Menecment və turizm işi kafedrası

Menecment və Turizm işi kafedrası 2019-cu ildə, Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 09.07.2019 tarixli qərarı (pr.№ 05) yaradılmışdır. Hazırda kafedranın professor, müəllim heyətinin sayı 18 nəfərdir.  Kafedranın müdiri , i.f.d.,dos Əli Aydın oğlu Allahverdiyevdir.

Kafedra bakalavriat səviyyəsində dörd ixtisas üzrə mütəxəssislər hazırlayır:

1. 050408 – Menecment;

2. 050407 – Marketinq;

3. 050810 – Turizm işinin təşkili;

4. 050809 – Turizm bələdçiliyi.

Magistratura səviyyəsində kafedra 3 ixtisas üzrə mütəxəssislər hazırlayır:

1. 060407 – Menecment (sahələr üzrə);

2. 060408 – Marketinq(sahələr üzrə)

2. 060803 – Turizm və otelçilik,  ixtisas- Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq;

3. 060803 – Turizm və otelçilik, ixtisas- Otelçilik.

Bundan əlavə, 2023/2024-cü tədris ilindən etibarən kafedrada MBA proqramı üzrə də iki ixtisasda: Biznesin idarə edilməsi ( marketinq) və Biznesin idarə edilməsi ( menecment ) ixtisasları üzrə də mütəxəssis hazırlanmasına başlanmışdır.

Son beş ildə Menecment və turizm işi kafedrasının pofessor- müəllim neyətinin tərkibi aşağıdakı kimi olmuşdur. (cədvəl 1 )

                                                                                                                               Cədvəl 1                      Kafedranın tərkibi və tədris yükü                                                                                                  

Göstəricilər.ölçü  vahidi2019-20202020-20212021-20222022-20232023-2024
Professor-müəllim heyətinin sayıNəfər1313151618
O cümlədən:      
elmlər dok. Professor (attestatsız)nəfər1112
elmlər dok. dosent  nəfər1 
Fəlsəfə dok. dosent 23222
Fəlsəfə dok. baş müəl.nəfər11234
baş müəllim  nəfər33344
müəllimnəfər65776
  Kafedranın illik  tədris yükü  saat830211313120761236915231
Kafedrada əvəzçiliklə 0,5 şt. vahidində işləyən müəllimlərin sayıNəfər13226

Son 5 ildə Kafedranın professor-müəllim heyətinin nğşr etdirdiyi elmi məqalələr və onların  reytinqli nəşrlərdə yerləşməsi.