Açıq dərs

14 aprel 2022-ci il tarixində İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin “Maliyyə” və “Menecment” ixtisasları I kurs tələbələrinə “Mülki müdafiə” fənnindən “Mülki müdafiədə əhalinin mühafizəsinin əsas prinsip və üsulları” mövzusunda başmüəllim Şahnigar Abbasovanın açıq dərsi keçirildi. Dərsdə fakültənin dekan əvəzi,dosent Məsim Abadov, kafedra müdiri Niyazi Nəbiyev və kafedranın müəllimləri Hüseynov Fikrət və İbbrahimova İlhamə iştirak etdilər. Dərsdə proyektordan istifadə edildi.