2017-2018- ci tədris ilinə hazırlıq

Iqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsi yeni tədris ilinə tam hazırdır. Fakultədə yenidən qurma  işləri aparılmışdır. Dərs otaqları yenidən rənglənmiş, proektor və digər elektron avadanılqar yeni tədris ilinə hazır vəziyyətə gətirilmişdir.