ELMİ ŞURA 12 oktyabr 2017-ci il

 12 oktyabr 2017-ci il tarixdə saat 12:00 da İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Elmi Şurasının iclası olmuşdur.

Gündəlik məsələlər

1)  Kafedralarda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti

2)  Magistrlərin dissertasiya mövzularının müzakirə və təsdiqi

3)  Buraxılış işləri mövzularının müzakirə və təsdiqi

4)  TEC-in fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması tədbirləri

5)  Tyütorların hesabatının müzakirəsi

6) İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində tədris olunan fənlər üzrə aparılmış kollokviumların nəticələri

7)         Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi