GƏNCLƏR ÜÇÜN MÜHASİBATLIQ ÜZRƏ OLİMPİADA

İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsində “Gənclər üçün mühasibatlıq üzrə 1- ci olimpiadanın ”  təqdimatı keçirildi.