ELMİ ŞURA

      4  aprel 2018-ci il tarixdə saat 11:00 İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Elmi Şurasının iclası keçirilmişdir.

GÜNDƏLİK  MƏSƏLƏLƏR

 1. Buraxılış kurslarında imtahan sessiyasının hazırlığının vəziyyəti

Fakültə dekanı

 1. Mart ayında aparılmış kollokvium nəticələrinin müzakirəsi

Kafedra müdirləri

 1. Akademik borclarının ödənilməsi vəziyyəti (IV kurs)

Fakültə dekanı

 1. Fakültənin IV kurslarında istehsalat təcrübəsinə hazırlıq və onun gedişi haqqında

Fakültə dekanı, təcrübə rəhbərləri

 1. Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi

Elmi şura

ELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ

 1. dos. Xurşudov Şahin Nadir oğlu- sədr

 2. dos. Allahverdiyev Əli Aydın oğlu– sədr müavini

 3. dos.Əhmədov Zakir Talıb oğlu-üzv

 4. dos. Abbasov Zakir Qəşəm oğlu-üzv

 5. dos. Həsənov Arzu Nəcəf oğlu-üzv

 6. dos. Məmmədov Mahir Məcid oğlu -üzv

 7. dos. Şahverdiyeva İlahə Yunis qızı– üzv

 8. müəl.Əlizadə Könül Əsgər qızı – Fakültə HİK sədri , katib

 9. b/m Qazıyeva Gülsəba Fiqan qızı- üzv

10.müəl. Babayev Məhərrəm Ramiz oğlu  -üzv,humanitar işlər üzrə dekan müavini

 1. b/m Abbasov Rafiq Vahid – üzv

 2. b/m.İbrahimova Rəhmiyə Ramiz qızı- üzv

 3. Əsgərova Səriyyə Əlövsət qızı – Tələbə HİT sədri, üzv