İDARƏETMƏ KAFEDRASININ NÖVBƏTİ SEMİNARI

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin idarəetmə kafedrasının növbəti seminarı keçirilmişdir. Seminarı İdarəetmə kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri doktoru Arzu Həsənov aparmışdır. Seminarda fakültə kollektivi və “Turizmvə otelçilik” ixtisasının tələbələri iştirak etmişdir. Seminar aktivliyi və müəllimin yüksək hazırlığı ilə yaddda qalan olmuşdur.