Açıq dərs

26 iyun 2024-cü il tarixində İmanova Gülnara müəllimənin “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika” fənnindən Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasi II kurs tələbələrinə açıq dərsi keçirildi. Dərsdə kafedra müdiri professor Orucəli Rzayev və kafedra müəllimləri iştirak etdilər.