AÇIQ DƏRS

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin idarəetmə kafedrasının müəllimi Orucova Həcərin açıq dərsi keçirildi. Açıq dərs “Antiböhranlı idarəetmı ” fənnindən “Antiböhranlı idarəetmə texnologiyaları” mövzusundan aparılmışdır. Dərs olduqca aktiv keçirilmişdir.