ONLINE BURAXILIŞ İŞİ MÜDAFİƏSİ

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində onlayn şəkildə buraxılış işi müdafiəsi keçirilmişdir. Qeyd edək ki, fakültədə 6 ixtisas üzrə 181 tələbədən 23-ü buraxılış işinə düşmüşdür. Müdafiədə 23 nəfər tələbənin hamısı iştirak etmişdir və hər biri ayrı ayrılıqda online şəkildə (monitor görüntüsü vasitəsi ilə) çıxış edərək müdafiə etmişdirlər. Bütün tələbələrimizi təbrik edir uğurlar arzu edirik.