AÇIQ DƏRS

15 aprel 2022-ci il tarixində İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi İqtisadiyyat ixtisası III kurs tələbələrinə “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” fənnindən “Müasir dünya təsərrüfatı sistemində texnologiya və informasiyaların beynəlxalq mübadiləsi” mövzusunda İdarəetmə kafedrasının müəllimi Orucova Həcər Əjdər qızının açıq seminar dərsi kecirilmişdir. Dərsdə fakültənin dekan əvəzi dosent Məsim Abadov, kafedra müdiri dosent Zakir Abbasov və kafedranın müəllimləri İbrahimova Rəhmiyyə və Fərəcova Gülüstan iştirak etmişlər və həmçinin dərsdə proyektordan istifadə edilmişdir.