İlkin Müdafiə

17 may 2022-ci il tarixində İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin İqtisadiyyat kafedrasında magistr dissertasiyalarının ilkin müdafiəsi oldu. Müdafiədə magistratura şöbəsinin müdiri dosent E.Yaqubov, kafedra müdiri dosent Z.Əhmədov və rəhbərlər iştirak etdi.