Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanası

Bu gün fakültə dekanı dosent M.Abadov tələbələrlə Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanasını getmiş, tələbələri oranın şəraiti ilə tanış etmiş və yeməkxanasında nahar etmişlər.