Fakültənin monitoringi

11 aprel 2023-cü il tarixində rektorun əmri ilə yaradılmış monitoring qrupu fakültədə olan dərsləri dinləmiş. Məllimlərin dərsə aid bütün sənədləri yoxlanılmış .

Dərslər bitdikdən sonra kafedra müdirlərinin iştirakı ilə onlar müzakirə edilərək qiymətləndirilmişlər.