Açıq Dərs

?????????????

.

  17.05.2016-cı il tarixdə İdarəetmə kafedrasının baş müəllimi Abbasov Fuad Zakir oğlunun Biznesin idarə edilməsi və Mühasibat uçotu ixtis a slarında ” Marketinq strategiyası, strateji planlaşdırma və nəzarət” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.Mövzuda Strateji planla şdırma  nın mərhələlərindən, marketinq planlaşdırılmasından, marketinq strategiyası və marketinq kompleksindən, marketinq səylərinin idarə o lunmasından,marketinq nəzarətindən bəhs olunurdu. Açıq dərsdə tədris işləri üzrə dekan müavini dos.Ə.Allahverdiyev, kafedra müdiri dos.Z.Abbasov, kafedranin baş müəllimi N.Qurbanov, b/m.G.Turabova, B/m R.İbrahimova, E.Xudaverdiyeva iştirak edirdi.

?????????????

.