Elmi Şura

 

 

8 iyun 2016-ci il tarixdə saat 12:00 da İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Elmi Şurasının iclası olmuşdur.

20160421_110051

 

Gündəlik məsələlər

1.Fakültənin nəzdində olan kafedralarda tədris-metodiki sahədə görülən işlər haqqında

2. Yekun Dövlət Attestasiyasının hazırlığının vəziyyəti

3. Tələbələrin fərdi tədris planlarının hazırlanmasının vəziyyəti

4.   Fakültənin II və III kurslarında  istehsalat təcrübəsinə hazırlığın  vəziyyəti

5. Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi

ELMİ ŞURANIN ÜZVLƏRİ

 1. dos. Xurşudov Şahin Nadir oğlu –Sədr
 2. dos. Allahverdiyev Əli Aydın oğlu –sədr müavini
 3. prof. İsayev Daşdəmir Qəhrəman oğlu – üzv
 4. dos Abbasov Zakir Qəşəm oğlu-üzv
 5. dos Abbasov Yaşar Mahmud oğlu – üzv
 6. dos. Məmmədov Mahir Məcid oğlu – üzv
 7. dos. İsmayılov Fazil İsmayıl oğlu – Fakültə HİK sədri, üzv
 8. b/m Şahverdiyeva İlahə Yunis qızı – üzv
 9.     9.b/m  Qazıyeva Gülsəba Fiqan qızı – üzv
 10.  b/m İbrahimova Rəhmiyyə Ramiz qızı -üzv
 11. müəl. Abbasov Rafiq Vahid –Fakültə TEC sədri, üzv
 12. .b/m Məmmədova Vəfa İsa qızı–Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, üzv
 13. Cənnətəliyev Vüsal Hüsaməddin oğlu –Tələbə HİT sədri ,üzv