Açıq Dərs

8 may 2017-ci il tarixdə Mühasibat uçotu və Audit və Biznesin idarə edilməsi ixtisaslarının I kursunda Mikroiqtisadiyyat fənnindən “Müəssisənin əsas və dövriyyə kapitalı” mövzusunda Dos. Əhmədov Zakir Talıb oğlunun açıq dərsi keçirilmişdir. Dərsdə fakültə dekanı Dos. Şahin Xurşudov və İqtisadiyyat kafedrasının baş müəllimləri: G. Qazıyeva, Z. Allahverdiyeva, N. Abbasov və R. Abbasov iştirak etmişlər. Açıq dəsrdə elektron vasitədən istifadə edilmişdir.