GƏLƏCƏYİN İXTİSASLI KADRLARI

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində yeni ixtisası olan “Maliyyə”ixtisasının tələbələri praktik məşğələdə öz biliklərini inkişaf etdirməyə başladılar.