IQTISADIYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKULTƏSİNİN TƏLƏBƏLƏRİ İNTELEKTUAL YARIŞDA

İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsinin tələbəsi  Söyünov Aydın Seymur oğlu yarışda aktivlik göstərərək öz zəkası sayəsində 2-ci yerə çıxmışdır.