Elmi şura

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində elmi şura keçirilmişdir.

Elmi şurada aşağıdakı gündəlik məsələlər öz əksini tapmışdır.

1)  Kafedralarda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti

2)  Magistrlərin dissertasiya mövzularının müzakirə və təsdiqi

3)  Buraxılış işləri mövzularının müzakirə və təsdiqi

4)  TEC-in fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması tədbirləri

5)  Tyütorların hesabatının müzakirəsi

6) İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində tədris olunan fənlər üzrə aparılmış kollokviumların nəticələri

7)         Müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin seçkisi