KİTAB YARMARKASI

3

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində kitab yarmarkası keçirilmişdir. Yarmarka tələbələrin böyük marağına səbəb olmuşdur. Həmçinin yarmarkada Universitetin Humanitar məsələlər üzrə prorektoru G.Fətəliyeva da iştirak etmişdir.