2018-2019- CU İLİN BİRİNCİ KURS TƏLƏBƏLƏRİ

 İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin 1 – ci kurs tələbələri tam olaraq tələbə statusuna yiyələnmiş, ilk kollekvium qiymətlərini almağa  başlamışdırlar.